Páteřní cesta údolím.

 

V současné době je páteřní komunikací celého parku polní a lesní nezpevněná cesta, značená modrou turistickou značkou.

 

Mnozí návštěvníci přírodního parku jsou velmi zklamáni stavem této komunikace a dá se říci, že více se to týká cyklistů, než pěších turistů.

Jak už bylo řečeno i na jiném místě tohoto webu (cyklotrasa údolím ), vede trasa této páteřní komunikace na mnoha místech zcela jinudy, než je její historický průběh.

 

Naši předkové byli inteligentní a cesty nevedli nízko kolem Bobravy a zejména ne rozlivovými loukami, které v dřívějších dobách byly často zaplavovány, nebo byly přímo dnem tehdejších rybníků. Páteřní cesta vedla vždy, pokud to jen trochu bylo možné, několik metrů nad hladinou říčky, vyvýšeně, tak, aby se na cestě nemohla ani držet voda z deště nebo po jarním tání. Cesta tak byla přirozeně odvodňována a brzy vysychala.

Dnešní stav je na mnoha místech kritický.

 

O komunikaci se nikdo nestará, když tudíž někde spadne strom přes původní cestu, nikdo ho neodklidí, zůstane tam léta a uživatelé si vytvoří cestu novou. Samozřejmě jen náhražkovou, přes nejbližší louku. A pak se všichni diví, jak je po dešti  cesta blátivá ...  Pěší turista má výhodu, že kritické místo může zpravidla obejít po stráni mezi stromy. A cyklista si užije rallye.

 

Jsou období, kdy páteřní trasa údolím je průchodná či průjezdná jen velmi špatně, několikrát do roka je zcela neprůjezdná.

 

Někteří majitelé porostů po provedeném kácení stromů nebo odklízení vývratů cestu neuklidí a tak její průjezdnost je na několik měsíců i let zhoršená.

 

Není však třeba zoufat - přes všechna tato kritická místa je cesta údolím, ať už pěšky nebo na kole, relaxací a příjemným zážitkem. Vždy je však nutno vzít v úvahu počasí za poslední týden a posoudit vlastní schopnosti ... 

 

V zimě 2012 - 13 byla zahájena oprava první části páteřní cesty údolím Bobravy v úseku od mostků za Radostickým mlýnem po údolí "Lotrůvky". Tento úsek, dlouhý asi 1 km, má být do léta 2013 zpevněn a sloužit k obsluze místních lesních porostů i jako cyklostezka. Je tedy naděje, že podobně obtížné překonání jarních bažin, jak je cesta vyfotografována výše, se stane minulostí. Opravu provádí na objednávku Obecního úřadu Střelice firma Agromeli Brno.

 NAVIGACE:  Zpět na hlavní (navigační) stránku

 

Vyhledávání

Cesty původní a náhražky

Vlevo cesta původní, vpravo rozbazhěný úvoz...

Vlevo cesta původní, vpravo rozbazhěný úvoz...

Původní cesta vedla po náspu vlevo. Nynější náhražka je často rozbahněná s hlubokými kolejemi po...

Původní cesta vlevo

Původní cesta vlevo

I po menším dešti se některé úseky stávají neprůjezdnými.  

Původní cesta vpravo

Původní cesta vpravo

Původní cesta na pravé straně končí neprostupným křovím trnek. Náhradní cesta vede okrajem...

Nedaleko Spáleného mlýna

Nedaleko Spáleného mlýna

Původně vedla cesta vlevo, nyní vede přes louku a je často rozbahněná.

Pohled na tutéž cestu

Pohled na tutéž cestu

... z druhé strany, nyní je původní cesta přímá, náhradní je vlevo přes louku. Původní cesta je...

"Opravená" cesta u Spáleného mlýna

"Opravená" cesta u Spáleného mlýna

Neprůjezdnou cestu, rozježděnou, s kolejemi od traktorů někdo amatérsky opravil vysypáním...

Podobně "opravená" cesta u Radostického mlýna

Podobně "opravená" cesta u Radostického mlýna

Také na tomto místě, které je průjezdné pouze po dlouhém suchu nebo v zimě při mrazech, někdo...