Hlavní - navigační stránka webu

 

Bobrava , jejíž historický název zní také "Obrava", 

 

je říčka, tekoucí poblíž  Brna, pramenící u obce Rudka, nedaleko Zálesné Zhoře. Přibírá Luční potok, teče údolím mezi obcemi Říčky a Litostrov. U obce Zastávka u Brna přibírá vody Bílého potoka a Habřiny. Dále protéká Rosicemi a Tetčicemi, kde byl postaven nynější první z mlýnů na Bobravě, hlubokým údolím pod Omicemi kolem hájovny, která je dodnes pojmenována jako "Obrava".

Vody říčky Bobravy napájejí známý chráněný přírodní útvar "Střelickou bažinku" a pokračují k Radosticím, kde se otáčí k severu a protékají přírodním parkem Bobrava.  Pak Bobrava dále teče do Želešic a za nimi u Popovic se vlévá do Svratky. Na své pozemské pouti přijímá řadu menších potůčků a odvádí vody dešťové i jarní tání sněhu ze strání, lemujících její údolí. V současné době patří údolí Bobravy k územím s ochranou přírody a to už od roku 1982, kdy bylo údolí označeno tabulemi "Oblast klidu", později "Přírodní park Bobrava" .

Tento park je vymezen ve střední části toku Bobravy, kde se její vody během staletí hluboce zařezaly do Bobravské vrchoviny. Kopce okolo Bobravy se zvedají nad její hladinu o více než 100m a dosahují 450m n.m. Nejnižší místo této části toku je ve výšce 250m n.m. u Anenského mlýna. Řeka protéká údolím, kde tvoří vlastní meandry, při vyšší hladině části údolí zaplavuje a vytáří jakési lužní lesíky.

První písemné zmínky o mlýnech na Bobravě spadají do roku 1348, takže svým korytem protéká prokazatelně mnohem déle, než 660 let. Dávala tudíž obživu mnoha vesnicím na jejím toku ať už bohatstvím ryb, závlahou polí nebo využitím síly vody k provozu mlýnů, hamrů a pil. V minulosti v tomto údolí pracovalo pět vodních mlýnů  (Radostický, Spálený, Kartouzský, Anenský, Nový). Mimo údolí byly na Bobravě funkční další dva mlýny - první Tetčický a poslední Želešický. V toku Obravy pracovalo v minulosti ještě několik mlýnů, které v průběhu let vznikaly a později zanikly. Pátrání po nich a jejich historii je součástí plánu tohoto webu, informace budou publikovány několika způsoby .

 

Na těchto stránkách hodlám prezentovat především fotografie přírodních krás údolí, ale i postřehy z praktického využití území k rekreaci a poznámky k aktuální péči o tento přírodní park.

 

Rádi chodíte přírodou, obdivujete rozmanitost a krásu její květeny ... a přitom byste rádi znali názvy těch barevných zázraků, rostoucích podél cest, v lese i na lukách? Zkuste se podívat na fotogalerii zdejší flóry - po několika návštěvách stránky už budete vědět, jak vypadá podléška, orsej, violka, sasanka a další kvítky, které na jaře zabarvují zdejší stráně nejprve do modra, pak do běla a později do zlatova ...

 

Nezanedbatelnou součástí webu jsou i historické údaje o všech mlýnech, které byly na toku Bobravy postaveny. Informace budou přidávány postupně a jsou autorskými články, nekopírované z jiných stránek.   V případě zájmu o podrobnosti se obraťte na kontakt na stránce " O nás ".

  

Pro použití zde uváděných informací platí obecné podmínky (COPYRIGHT), uvedené na stránce " O nás " Tamtéž je i seznam pramenů a zdrojů odkud bylo studijně čerpáno.

 

Tyto stránky už nejsou ve výstavbě, pouze občas je doplním aktualitou zejména na odkazu " Novinky". Přesto doufám, že nabízené informace i fotky návštěvníci těchto stránek přijmou s pochopením záměru ...   Velmi by mi pomohlo, kdybyste svůj názor na stránky, případně námět k doplnění, či polemickou poznámku vyjádřili na záložce  "kniha návštěv".

 

Máte můj dík !

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Novinky

21.05.2016 16:34

Uzavření aktualizací na tomto webu

Z důvodu vážné zdravotní komplikace v rodině autora webu tyto stránky nebudou prozatím...
04.11.2014 12:08

Informace o požáru v údolí Bobravy byla z bezpečnostních důvodů stažena

23.10.2014 21:06

Výlov rybníka v Rudce

V sobotu 6.října 2014 se konal výlov obecního rybníka v Rudce. Je to jediný průtočný rybník na...
25.05.2014 17:55

Otevírání studánky u pramene Bobravy - akce obce Rudka

V krásném, skoro letním, nedělním odpoledni se u jednoho z pramenů Bobravy nad Rudkou sešli občané...
18.05.2014 15:47

II.etapa opravy cesty od Radostického směrem ke Spálenému mlýnu je k 9.6.2014 dokončena

Před tímto víkendem zhotovitel stavby  dokončil 2. etapu opravy cesty ( budování cyklostezky)...
23.04.2014 12:09

Louka u vodárny už je zalita zlatem pampelišek

Po několika jarních deštících a vykouknutí slunce se louky kolem Bobravy zalily zlatem pampelišek....
04.04.2014 19:28

Začaly práce na 2 etapě rekonstrukce cyklostezky mezi Lotrůvkou a Spáleným mlýnem

Po řadě přípravných prací, mezi něž se řadí nejprve geodetické vyznačeni trasy cyklostezky tak, aby...
07.01.2014 13:55

Před vánocemi 2013 byla zahájena rekonstrukce propadeného mostku přes Bobravu za Radostickým mlýnem

V období před vánocemi 2013 byla zahájena oprava - rekonstrukce propadeného mostku přes Bobravu za...
15.07.2013 12:13

Byla ukončena stavba 1.etapy cyklostezky Radostice -Želešice

  Rozcestník pod úvozem "Lotrůvka" označuje zatímní hranici mezi nezpevněnou stezkou ( směry...
11.07.2013 10:11

V lednu 2013 zahájena 1.etapa revitalizace původní cesty údolím v katastru Střelice

Stav ke dni 15.7.2013   Leden 2013    Na objednávku a pod dohledem Obecního úřadu...