Prameny Bobravy a její horní tok

Na mapách lze vysledovat prameniště Bobravy někde v lesním prostoru nad obcí Rudka. Pramenů je tam několik, avšak v nynějším suchém počasí vždy po několika desítkách metrů se ztrácejí zpět pod zem.

Území je vyznačeno tabulkami vodohospodářů jako ochranné pásmo vodního zdroje.

Při pátrání po pramenech sejdete  až přímo na severozápadní okraj obce Rudka, kde (pokud není sucho)  v mokřadu poblíž mateřské školky vyvěrá nejnižší z pramenů, který pokračuje skutečně bez přerušení až dolů k Rosicím.

Ještě v Rudce je vodou z potůčku napájen rybníček-požární nádrž a koupaliště, poté potůček přibírá z levé strany Luční potok a roklinou, zvanou Lísek protéká k Chroustovské hájovně.

Dno rokliny však není dobře průchodné, je celé ohrazeno a slouží jako výběh pro koně.  

Chroustovská hájovna:

Od chroustovské hájovny vede údolím podél toku potoka Bobravy zpevněná cyklostezka číslo 5171.

 

 

 

Další fotgrafie ve vedlejším sloupci fotogallerie ( vlevo na této stránce ).