II.etapa opravy cesty od Radostického směrem ke Spálenému mlýnu je k 9.6.2014 dokončena

18.05.2014 15:47

Před tímto víkendem zhotovitel stavby  dokončil 2. etapu opravy cesty ( budování cyklostezky) od mostků za Radostickým mlýnem směrem k mlýnu Spálenému. V současné době je tedy funkční slušná cyklostezka v délce 2,3 km na katastru obce Střelice v údolí Bobravy.

Je položena už i krycí jemná štěrková vrstva a zapravena silničním válce. Zbývají pouze drobné dokončovací práce a osazení kameniva v propustku pod cestou  v lokalitě "Pod Lotrůvkou". Tímto propustkem nyní ( tak jako kdysi) protéká potůček Lotrůvka, pramenící v Mojmírově studánce nad Střelicemi. Svede také případné dešťové vody na louku k Bobravě, kde se potůček při dostatku vody do Bobravy vléval.

 
 
 
 

K 9.6.2014 je dokončen propustek u Lotrůvky a tím i celá 2. etapa výstavby cyklostezky

 

Vyhledávání