Po mnoha letech se objevil pramen Lotrůvky

21.03.2011 15:55

 

Ve známém lese a úvoze Lotrůvka se po mnoha ( snad 15 i více suchých) letech znovu objevil levobřežní přítok Bobravy, potůček Lotrůvka. Nějaké dobré duše obnovily i  studánku ( Mojmírův pramen) na jednom ze dvou pramenů Lotrůvky, takže je možné se z něj i napít ( pokud důvěřujete jeho nezávadnosti). Potůček už během letošní (2010-2011) zimy dosáhl rozcestí mezi mlýny Radostickým a Spáleným a zatím končí v lesíku, aniž by využil propustku pod cestou, který byl před mnoha lety vybudován a během suchého období vyschnul a zapadal listím. Dlouhé vlhké období od roku 1997 zvyšuje hladinu spodní vody, takže to zřejmě nebude poslední potůček a studánka oživená v údolí Bobravy.

Soutok dvou pramenů Lotrůvky, vlevo studánka, zvaná Mojmírův Pramen, výška 304m n.m.

 

Lotrůvka se vydává na pouť úvozem, svým dlouho vyschlým korytem...

 

Zatím dosáhla jen rozcestí mezi mlýny, ale pokud vydrží, může pokračovat starým propustkem po cestou

 

Přejme potůčku, ať vydrží ....

Vyhledávání