Novinky

21.05.2016 16:34

Uzavření aktualizací na tomto webu

Z důvodu vážné zdravotní komplikace v rodině autora webu tyto stránky nebudou prozatím aktualizovány.
04.11.2014 12:08

Informace o požáru v údolí Bobravy byla z bezpečnostních důvodů stažena

23.10.2014 21:06

Výlov rybníka v Rudce

V sobotu 6.října 2014 se konal výlov obecního rybníka v Rudce. Je to jediný průtočný rybník na Bobravě. Výlov se stal atrakcí nejen pro místní občany, na podívanou a mlsání se sjíždějí hosté z okolí blízkého i vzdáleného. Po výlovu je možno si zakoupit rybky živé, či připravené k okamžité...
25.05.2014 17:55

Otevírání studánky u pramene Bobravy - akce obce Rudka

V krásném, skoro letním, nedělním odpoledni se u jednoho z pramenů Bobravy nad Rudkou sešli občané a vedení obce Rudka, aby slavnostně otevřeli novou studánku . Po uvítání paní starostkou, která poděkovala všem, kdož se o budování studánky zasloužili, následovalo vystoupení dětí místní mateřské...
18.05.2014 15:47

II.etapa opravy cesty od Radostického směrem ke Spálenému mlýnu je k 9.6.2014 dokončena

Před tímto víkendem zhotovitel stavby  dokončil 2. etapu opravy cesty ( budování cyklostezky) od mostků za Radostickým mlýnem směrem k mlýnu Spálenému. V současné době je tedy funkční slušná cyklostezka v délce 2,3 km na katastru obce Střelice v údolí Bobravy. Je položena už i krycí jemná...
23.04.2014 12:09

Louka u vodárny už je zalita zlatem pampelišek

Po několika jarních deštících a vykouknutí slunce se louky kolem Bobravy zalily zlatem pampelišek. Fotka je z louky u radostické vodárny, ale za Bobravou u chat lze vidět totéž.       Sluníčko, teplo a vlhko vyhnalo k plození nových generací svého potomstva i mouchy. Nad...
04.04.2014 19:28

Začaly práce na 2 etapě rekonstrukce cyklostezky mezi Lotrůvkou a Spáleným mlýnem

Po řadě přípravných prací, mezi něž se řadí nejprve geodetické vyznačeni trasy cyklostezky tak, aby vedla v linii staré lesní cesty údolím, bylo provedeno také vyčistěni této trasy od náletových dřevin. Lesníci stromy pokáceli a komplexně hmotu, včetně klestí, uklidili. K úklidu zbývají ještě...
07.01.2014 13:55

Před vánocemi 2013 byla zahájena rekonstrukce propadeného mostku přes Bobravu za Radostickým mlýnem

V období před vánocemi 2013 byla zahájena oprava - rekonstrukce propadeného mostku přes Bobravu za Radostickým mlýnem. Mostek spadá katastrálně mezi obce Střelice u Brna a Radostice. Obě obce se konečně dohodly na jeho společné opravě. Obec Radostice nejprve vybudovala prostřednictvím brigády...
15.07.2013 12:13

Byla ukončena stavba 1.etapy cyklostezky Radostice -Želešice

  Rozcestník pod úvozem "Lotrůvka" označuje zatímní hranici mezi nezpevněnou stezkou ( směry Želešice a Střelice) a zpevněnou štěrkovou cestou ( směr Radostice) .                          
11.07.2013 10:11

V lednu 2013 zahájena 1.etapa revitalizace původní cesty údolím v katastru Střelice

Stav ke dni 15.7.2013   Leden 2013    Na objednávku a pod dohledem Obecního úřadu Střelice u Brna začala první etapa revitalizace páteřní cesty údolím Bobravy na katastru Střelice. Bylo provedeno geodetické vykolíkování trasy a následně začalo její čistění od náletových...

Vyhledávání

 Ilustrační foto z údolí Bobravy

 Autor: ing.Jan Sichler