Zdroje informací na tomto webu publikovaných:

Obecná ustanovení:

 

1) Články na tomto webu mají autorský charakter, pokud není uvedeno jinak, nejsou kopií žádného původního pramene.

 

2) Je-li použito cizí fotografie nebo cizího textu, je zdroj uveden.

 

3) Informace zde nashromážděné jsou výsledkem studia pramenů, autor však neručí za jejich objektivní správnost. Jakékoliv škody, které by využitím mylných informací vznikly uživateli jdou k tíži uživatele a ověření zůstává jeho povinností.

 

4) Použití zde publikovaných informací je možné se souhlasem autora, případně minimálně s uvedením tohoto webu jako zdroje.

 

Prameny informací:

 

Instituce: 

                Státní archiv pro Brno-venkov v Rajhradě u Brna

                Státní vědecká knihovna Brno

                Moravský zemský archiv Brno

 

Literatura:

                1) Vlastivěda moravská - Musejní spolek Brno 1897, 1904

                2) E.Jirák - Seznam a mapa vodních děl Republiky československé 1934

                3) V.Sloup - Československé mlynářství 1936

                4) Ant.Lehovec - Techno-mlynářský kurs 1938

                5) Jiří Louženský - Mlynářství na strakonicku  (Museum stř.Pootaví 1983)

                6) Josef Luňák - Naše mlýny v proměnách času 1997

                7) Arnošt Pospíšil - Mlýny a mlynáři ve staletích 2003

                8) Fr.Ledvinka - Vodní mlýny nad Zubrnicemi 2005

                9) Pavel Solnický - Vodní mlýny Moravy a Slezska

               10) Vladimír Makovský - Mlýny a mlynáři na velkomeziříčsku

               12) Kronika obce Radostice

               13) Karel Mejzlík - Tetčice

               14) Frant.Procházka, Rosice   -  Z historie našeho města

               15) Zdena Kolčavová - Zaniklé osady rosického panství

               16) Oldřich Londýn -  Omice,  OÚ Omice 2004 

 

Soukromé zdroje:

               SZ1) Archiv majitelů Radostického mlýna

               SZ2) osobní rozhovory s majiteli mlýnů na Bobravě

               SZ3) Archiv majitelů Tetčického mlýna

               SZ4)  Archiv majitelů Nového mlýna

 

Webové stránky:

                https://mve.energetika.cz  ( autor pan Viktor Laika )   

                https://www.streliceubrna.cz/

                https://www.valka.cz/clanek_10624.html

                https://www.pomnikyletcu.cz

 

Autor a administrace:  Antonín Petrželka, Brno    ( raml zavináč seznam.cz )

 

 NAVIGACE:  Zpět na hlavní stránku             

 

Informace o nás

Stránka ve výstavbě, informace budou doplněny. V případě nutnosti kontakt: raml uzenáč seznam.cz

Vyhledávání