Pěší toulky, solitery

 

Narozdíl od cykloturistů, tulák pěší  má větší svobodu v toulkách údolím i přilehlými stráněmi.

 

 Celé údolí a nynější přírodní park byl v minulosti zemědělsky i lesnicky využíván. Z toho vyplynula nutnost spousty obslužných cest mezi pozemky a přilehlými obcemi, mezi obcemi a vodními mlýny. Obrovská část těchto cest je dnes zarostlá, obtížně průchodná... Přesto doporučuji běžným pěším tulákům odbočit z páteřní cesty a vydat se vzhůru do strání, pak se zase vracet jinou cestou zpět do údolí.

 

Objevíte nová místa, nové přírodní krásy i pozůstatky dávné i nedávné lidské činnosti. Občas si připadnete jako v Jeseníkách, jindy objevíte loučku, připomínající step jižní Moravy. Pak se vrátíte zpět k Bobravě a jejím mlýnům, pokud vám v průchodu nezabrání právě nedávno přírodou vytvořený lužní lesík, jímž se suchou nohou neprojde. Tulák však vždy najde cestu k cíli ...

 

 

Na lesních úbočích i na hřebenech okolních kopců se dají nalézt solitery - jsou to ojedinělosti, vyskytující se ne zrovna často. Bývají zarostlé zelení a lidská bytost kolem nich někdy léta neprošla. Některé jsou paradoxně hned u cyklostezky, ale svištící sportovec na kole je zákonitě přehlíží. Tak se pojďte v přiložené galerii  ve sloupci vlevo na některé podívat. 

 

NAVIGACE:  Zpět na hlavní stránku

Vyhledávání

Nezapomeňte prosím aktualizovat paměť prohlížeče stiskem F 5

Solitery

Kříž od manželů Dvořákových z Radoštic 1893

Kříž od manželů Dvořákových z Radoštic 1893

Tento kříž, stojící v remízku poblíž cyklotrasy Radostice-Ořechov patří mezi ty nejznámější. Denně...

Pomník nad Střelicemi

Pomník nad Střelicemi

Tento bývalý kříž, dnes již pouze jako pomník bez kříže, lze nalézt na okraji lesa nad Střelicemi....

Další pomník nad Střelicemi z r. 1908

Další pomník nad Střelicemi z r. 1908

Lze jej nalézt nedaleko bývalé střelické hájovny, která je nyní velkou koňskou farmou.  

Lesní místo "U obrázku"

Lesní místo "U obrázku"

V mnoha českých a moravských lesích lze nalézt místo, kde se říká "U obrázku". Je to zpravidla...

Mojmírova studánka mezi Střelicemi a páteřní cestou údolím Bobravy

Mojmírova studánka mezi Střelicemi a páteřní cestou údolím Bobravy

Studánka je velmi stará a občas se o ni "dobří lidé" starali. Je jedním ze dvou pramenů, které...

"Střelické menhiry"

"Střelické menhiry"

V současné době velmi oblíbený pojem "mystifikace" lze doložit snímkem ze strání nad údolím...

Pomník letci po havárii v r.1965

Pomník letci po havárii v r.1965

V roce 1965 havarovalo pádem z výšky 1000m na severní straně údolí, ve vrstevnici 300 m n.m....

Klenutý mostek za Radostickým mlýnem

Klenutý mostek za Radostickým mlýnem

Většina návštěvníků parku, která prochází páteřní cestou údolím si povšimne klenutého mostku u...

Nový nález - Husův pramen

Nový nález - Husův pramen

Ze zápisu předsedy "Okrašlovacího spolku v Ořechově u Brna" , pana Ivana Macíčka: 27. 12. 2011...