Přírodní a historické poměry

 

 Přírodní poměry.

 

Jak se lze dočíst na každé veřejné informační tabuli o přírodních poměrech v chráněné oblasti přírodního parku Bobrava, nachází se tato ve střední části Bobravské vrchoviny s hluboce zaříznutým údolím říčky Bobravy. Nejvyšší bod 450m n.m. , nejnižší 250m n.m., převýšení 100m. Meandrující říčka vytváří kouzelná zákoutí a přírodní biotop pro specifické druhy rostlin a živočichů.

Zvěř

Není problém, pokud se člověk chová přijatelně pro přírodu, narazit na stádo srnčí zvěře v počtu 20 kusů, potkávat srnky s mláďaty, na jaře je třeba si dát pozor na bachyně s potomstvem. Zaječí zvěře je naopak velmi málo a myslivci jsou velmi alergičtí na volně pobíhající psy, prohánějící tyto zbylé kusy.

Ptactvo

Z ptáků může i laik běžně zahlédnout káně lesní, kukačku, žluvu, konipase, strakapouda, sojku a spoustu jiných , méně běžných druhů. Sýkorky, skřivani, brhlíci, kačeny a občas i čáp bílý vás při návštěvě parku pozdraví.

 

Květena,

zvláště jarní, je velmi bohatá, dokonce i na chráněné a přísně chráněné kvítky. Okrotice bílá(chr.), střevíčník pantoflíček (chr.), bělozářka větvitá(chr.), lýkovec jedovatý(chr.), plamének přímý(chr.), kamejka modronachová(chr.), prvosenka jarní(chr.), lilie zlatohlavá(chr.),medovník velkokvětý(chr.), třemdava bílá(chr.) . Spousta jiných květů počínaje pampeliškou smetánkou, přes kostival, třezalku, konilec, violku, konvalinku až po pozdější vlčí máky, chrpy a spoustu dalších květů si můžete vyfotit na toulkách údolím nebo na stráních kolem.

Lesy

V lesních porostech se dá narazit na chráněný dřín obecný, běžně a nejvíc se však vyskytují doubky a habry. Ve smíšených částech zalesnění se vyskytují pro toto prostředí nepříliš přirozené smrky a borovice. Na vrcholu Bučína jsou zdálky vidět staleté buky.

Obojživelníci

Střelická bažinka (u silnice mezi Střelicemi a Radosticemi) je známá jako rozmnožovací oblast obojživelníků, byl tam dokonce již dávno vybudován jeden z prvních podchodů pro žáby pod silnicí.

Ryby

Zarybnění Bobravy oproti dřívější době (tak do šedesátých let) je velmi chudé. Vyprávění starých rybářů, kteří se pamatují na bohatý život ryb i raků v Bobravě už zní jen jako nostalgie. Přesto se čistota vody v Bobravě značně zlepšila a je naděje, že společnou péčí Povodí Moravy a místních členů Svazu rybářů se bohatost zarybnění postupně obnoví.

 

Troška z historie ...

 

V roce 1911 se chystala první velká regulace toku Obravy. Týkala se části od Tetčického mlýna po hráz rybníka u Spáleného mlýna. Pojďme si přečíst, jak tehdy toto údolí popisovali znalci:

 

 

"Navržená regulace počíná pod splavem mlýnu Tečického a končí u hráze spáleného mlýna na territoriu obce Tikovické. V této trati bývalo v dřívějších letech více rybníků, kteréž po vypuštění proměněny v luka a pole. Nepravidelný spád, způsobený nahromaděním usazenin v dřívějších rybnících jest příčinou, že dodnes v tratích o menším spádu dno neustále dalším usazováním se zvyšuje, kdežto v tratích většího spádu staré výmoly se zvětšují a nové tvoří. Tento nepravidelný odtok způsobil již na mnohých místech, že Obrava zanešený tok opustila a nový sobě utvořila na úkor majetníků pozemků."

 

 

"Na základě místního ohledání celé trati prohlašujeme, že pozemky  .....   dnešního dne téměř bez všeliké hospodářské kultury svému osudu ponechány jsou; obilí, okopniny i užitečné traviny jen spoře se sejí a rodí, vždyť obyčejně povodněmi a nánosy bývají ničeny, a zbude-li něco, pokud se travin týče, nemůže se upotřebiti ani za krmivo pro koně, nýbrž jen ku stlaní."

 

 NAVIGACE:   Zpět na hlavní stránku

                      Běžná květena údolí Bobravy

                      Chráněné rostliny údolí Bobravy  

Vyhledávání

 

Foto autor webu.