Herbář květeny údolí Bobravy

Ostrožka stračka

Ostrožka stračka

  Consolida regalis  

Sasanka hajní

Sasanka hajní

ANEMONE NEMOROSA

Jestřábník

Jestřábník

Jestřábník - Hieracium

Podběl léčivý

Podběl léčivý

TUSSILAGO FARFARA

Prvosenka - petrklíč

Prvosenka - petrklíč

Prvosenka - pěstovaná

Medvědí česnek

Medvědí česnek

  Mědvědí česnek v květu. 

Plicník lékařský

Plicník lékařský

PULMONARIA OFFICINALIS AGG.

NAVIGACE:   Na stránku o chráněných rostlinách údolí Bobravy

                      Zpět na stránku o přírodě údolí Bobravy

                      Zpět na hlavní stránku

Vyhledávání

Fotogalerie této části  je vytvářena z fotek, jejichž autorem je autor webu. Postupně může být doplňována a nekvalitní fotky nahrazeny novými. Autor webu není botanickým odborníkem, ale určení sporných květin provedla

profesionální botanička Mgr. Ivana Paukertová. Zájemcům o přírodu a květenu doporučuji její webové stránky, obsahující rozsáhlé fotogalerie a katalog rostlin:

www.paukertova.cz

 

Nezapomeň aktualizovat prohlížeč stiskem F 5

Obsah galerie běžné květeny