Procházkův rybník

K 1. prosinci 2011 byl dokončen, zkolaudován a začalo jeho napouštění. Nová vodní nádrž se nachází v údolí Bobravy, přímo u Radostického mlýna. 

Jde o soukromé vodní dílo, které nechal postavit na svém pozemku majitel Radostického mlýna. Na památku svých předků, mnoha pokolení radostických mlynářů Procházků, byl rybníku stanoven oficiální název " Procházkův rybník" . Ve skutečnosti nejde o rybník, nýbrž podle projektu o "Vodní nádrž a tůně".

Rozdíl je v tom, že nádrž nebude plnit funkce spojované s chovem ryb, nýbrž revitalizační funkci přírody. Z tohoto důvodu byla stavbě přidělena dotace EU a stanoveny přísné podmínky provozování s vyloučením komerčního rybaření nejméně na 10 let. Revitalizační funkce spočívá ve vytvoření přírodního biotopu pro obojživelníky, vodní ptactvo i ryby - s vyjímkou ryb komerčních a plevelných. Zásobárna vody v množství přes 6 milionů litrů pomůže v suchých obdobích upravit místní mikroklima. Nezanedbatelným efektem je to, že rybník - nádrž se stává krajinotvorným prvkem, jehož vzhled uvítají jak místní občané, využívající  "Mlýnskou ulici"  ke svým vycházkám s kočárky, dětmi, případně psími miláčky, tak i cyklisté, projíždějící okolo po cyklostezce.

Na tuto ulici je ( jak jsme upozornili na stránce "Novinky" ) platný zákaz vjezdu všech motorových vozidel, kromě dopravní obsluhy.

Nádrž, ačkoliv je soukromým pozemkem, zatím podle příslibu majitele nebude ohrazena , pokud se nevyskytne jednání vandalské, nebo podobné, ohrožující soukromý majetek. 

 

VAROVÁNÍ  !!

V současné chvíli je třeba upozornit na nebezpečí, spojené se vstupem na hráze, případně na led v zimním období. Po prvním napuštění se budou hráze několik měsíců usazovat, mohou se uvolňovat a sesouvat kameny, také dno je bahnité, připomínající bažinu. V zimním období se rybník vypouští, což neswnižuje nebezpečí!  Nevstupujte na hráz a už vůbec ne na podmáčené kameny ! Případný pád do nádrže je velmi nebezpečný. Hlídejte zejména své děti, které si nebezpečí nejsou schopny plně uvědomit! 

Přivolání pomoci může být velkým problémem, protože v místě nefungují všechny mobilní sítě.

Svým rozumným chováním přispějte k tomu, aby vodní dílo nemuselo být z bezpečnostních důvodů ohrazeno. 

 

 

 

Další navigace:   Zpět FOTOGALERIE

                             Zpět NAVIGAČNÍ STRÁNKA

Vyhledávání

Tato vodní nádrž není součástí rybářského revíru "Bobrava I".