Jenopárová mlýnská stolice

Jenopárová mlýnská stolice

Po roce 1870 se do mlynářtví začala prosazovat nová technologie. Zastaralé a neproduktivní složení s mlýnskými kameny bylo nahrazeno novým mletím mezi válci. tyto válce byly ocelové nebo porcelánové, podle toho, k jakému mletí byly určeny. Velmi postatně zvýšily produktivitu, takže se dalo konkurovat dovozu levné uherské mouky. Přesto však nadvláda levné "uherky" českým mlynářům působila potíže i po 1.svět.válce.

Vyhledávání