Pomník nad Střelicemi

Pomník nad Střelicemi

Tento bývalý kříž, dnes již pouze jako pomník bez kříže, lze nalézt na okraji lesa nad Střelicemi. Byl osazen v roce 1909, ale chybí i dedikační deska, takže na místě nelze zjistit kdo jej zde postavil. Snad někdo z návstěv webu bude vědět víc ...

 

 

Vyhledávání

Nerad kopíruji informace z cizích webů, avšak tyto řádky z webu obce Střelice u Brna perfektně doplňují moje původní foto. Po doporučení p.J.Švestky ze Střelic přenáším tyto informace o historii křížů nad údolím Bobravy na své stránky. Původní zdroj:  

https://old.streliceubrna.cz/

 

Foto z roku 1979.

 

 

Litinový kříž na pískovcovém soklu je putovní. Původně stával ve Vršovicích na dnešní ulici Tetčická, pak na ulici Ant. Smutného přes jedno pole od stavení pana Kazdy, řezníka. Po válce v roce 1945 byl tento kříž z místa vyzvednut a přemístěn do trati zvané Tály. Také se tomuto místu říká Muchův hájek na Vysokých horách. Stojí na kraji lesa, takže není z dálky vidět, i když je takřka na nejvyšším bodě terénu. Na toto nové místo byl přemístěn panem Emilem Šafránkem jako díkuvzdání za záchranu syna Josefa, který v současné době žije v Kojátkách u Bučovic. Rodina Emila Šafránka žila v domě, jehož původní obyvatelé měli přezdívku u Špimounků. Kříž nese jméno tchána majitelů kříže. Rodina Komárkova bydlela na Kozí straně číslo popisné 41. Tento kříž vyniká nádhernou kovoliteckou prací a je v součastné době v opravě. Nese nápis:

KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ FRANTIŠEK A KATEŘINA KOMÁRKOVI
ZE STŘELIC - BUĎ VŮLE TVÁ