Lesní místo "U obrázku"

Lesní místo "U obrázku"

V mnoha českých a moravských lesích lze nalézt místo, kde se říká "U obrázku". Je to zpravidla místo, kde se stalo něco významného pro osobu, která tam obrázek umístila. Mohlo to být první setkání budoucích úspěšných manželů, místo kde na někoho padl strom a on se uzdravil. Obrázek je vyjádřením díků nebo prosby o podporu od nějaké osoby vůči zobrazenému svatému. K takovým místům by se mělo přistupovat s úctou a tolerancí, s pochopením, že lidé věří v nadpřirozené zásahy ... 

Toto místo "U obrázku " lze najít nad Střelicemi a od něj sejít dolů do údolí Bobravy.

Vyhledávání