Mlýnský kámen horní - běhoun

Mlýnský kámen horní - běhoun

Nejstarší mlýny mlely pomocí "mlýnských kamenů" . Jeden z nich, spodní, byl uložen pevně a podle toho se jmenoval "ležák". Nad ním se otáčel druhý kámen - běhoun. Mezera mezi nimi byla stavitelná. Shora doprostřed kamene se sypalo obilí, které bylo mezi kameny drceno a pomocí drážek vysouváno z mlecí škvíry takže drť padala po obvodu spodního kamene do připravené bedny. Tento proces se opakoval několikrát, stále s menší mezerou mezi kameny, až bylo docíleno, že z drceného obilí se stávala mouka.

Vyhledávání