Původní cesta vpravo

Původní cesta vpravo

Původní cesta na pravé straně končí neprostupným křovím trnek. Náhradní cesta vede okrajem obhospodařované louky, tedy na úkor majitele.

Vyhledávání