Procházkův Radostický mlýn

 

na říčce Obravě je prokazatelně historicky doložen už v roce 1349, kdy jej paní Bohunka (Bonka) z Radošic prodává spolu se vsí (doložena 1333) panu Kunešovi z Měnína.  Majitelé mlýna z rodiny Procházků jsou dokumentováni po roce 1800.

 

 

 

Mlýn dvakrát v posledních 150 letech vyhořel -  v roce 1890 a 1936. Oba požáry znamenaly velké strádání, ale také následné inovace. V roce 1926 mění pohon mlýna z původních mlýnských kol HD na dvě Francisovy turbíny. Vroce 1937 byla postavena nová budova ve stylu průmyslové architektury 30. let a doplněna kompletní nová technologie " automatického mlýna". Turbíny mohly odevzdat celkový výkon okolo 18HP a byla očekávána prosperita. Bohužel však už doba řemeslu nepřála. Strategická mlýnská výroba byla přísně regulována nejprve za německé okupace a později po válce opět s nástupem nového režimu "lidově demokratického". Ten vzápětí soukromé podnikání nejprve tlumil, pak omezoval a likvidoval úplně. 

V roce 1962, na příkaz tehdejšího ONV Brno-venkov je zrušen náhon a vyřazen z činnosti jez.

Mlýn byl pak poskytován příkazem různým organizacím ke skladovacím účelům, obilí, elektromotorů a nakonec partiového zboží.

Nynějším majitelem mlýna a souvisejících pozemků je vnuk posledního mlynářského páru . Průmyslová část je nadále využívána jako sklady, obytná část je v současné době užívána k bydlení nejbližšími příbuznými.

Na svých pozemcích v okolí mlýna nechal nynější majitel vybudovat rybníček, na památku mlynářského rodu nazvaný "Procházkův". Jedná se o revitalizační objekt, sloužící ke zlepšení přírodních podmínek údolí Bobravy, bez komerčního využití. Byla na něj poskytnuta dotace z EU. (viz odkaz níže)

 

 

Další podrobnosti z historie mlýna budou publikovány jiným způsobem.

 

NAVIGACE: Zpět na hlavní stránku k výběru dalších témat

                   Na stránku " Procházkův rybník "

Vyhledávání

Radostický mlýn

Posezení pod kaštany před mlýnem

Posezení pod kaštany před mlýnem

Nyní zůstal už jen jeden, ostatní byly skáceny při úpravě dopravní obslužnosti pro Klenoty.

Budova mlýna v roce 1978

Budova mlýna v roce 1978

Je patrna nástavba výtahové strojovny pro podnik Klenoty Brno.

Uvedené fotografie poskytli ze svého archivu majitelé Radostického mlýna.