Šafránkův mlýn

 

Šafránkův mlýn je poněkud stranou od páteřní ( modře značené) turistické cesty údolím Bobravy. Je třeba sledovat mapu nebo informační tabulku (pokud ji někdo nezlikviduje). Odbočka je krátká a určitě se vyplatí spatřit mlýn i údolíčko, v němž je ukryt.

V historických dobách patřil mlýn, podobně jako celý katastr obce Střelice u Brna kartuziánskému klášteru sv.Trojice v Brně - Králově Poli. Od té doby se v jeho označení, kromě jména majitelů, vyskytoval i název "kartouzský".

Podle dostupných pramenů byl provozován někdy kolem roku 1413 mlynářem Vávrou a v té době nesl tudíž i název "Vávrův mlýn". Z tohoto "Kartouského mlýna" měla vrchnost roční příjem 140 zlatých, takže až do zrušení klášterů v roce 1782 byl mlýn v jejím vlastnictví a mlynáři byli jen nájemci. 

Rodina Šafránků koupila mlýn od předchozího mlynáře někdy kolem roku 1866 a ve mlýně se mlelo přibližně do roku 1930. Pak už byl mlýn užíván jako zemědělská usedlost. V době, kdy mlýn končil se svojí aktivní produkcí (1929-30) byl vybaven pouze vodním mlýnským kolem, s výkonem (při daných podmínkách) asi 3HP. To bylo v konkurenci špatné postavení a zřejmě proto mlýn s produkcí mouky skončil.

 

Mlýn má poměrně zachovaný náhon:

Celkově mlýn má asi nejpůvodnějším vzhled ze všech bobravských mlýnů, odpovídající dvacátým letům dvacátého století, ale je ve velmi špatném stavebním stavu. Majitelé ho používají k rekreačnímu pobytu, také můžete v okolí spatřit obdělanou půdu a stádečko ovcí...

 

Podrobnější údaje budou publikovány jiným způsobem. 

 

NAVIGACE: Zpět na hlavní stránku

Vyhledávání