Spálený mlýn

 

Spadá odedávna do katastru obce Tikovice ( historicky „Štikovice“ ), které jsou zmíněny  v pramenech už v první polovině 14. Století, podobně jako jiné okolní obce.

 

Mlýn je na své pozici dokumentován už někdy kolem roku 1338, ale jistě ji zaujal už pár let předtím.

Jméno má mlýn podobně jako mnoho dalších "Spálených mlýnů" podle skutečnosti, že  vyhořel, dokonce několikrát. I když sousední mlýny hořely také, tento mlýn si zachoval svoje pojmenování dokonce už od 17.století.

Při soupisu vodních děl v roce 1930, byla vlastníkem mlýna paní Vlasáková z Ořechova- Tikovic. Ta mlýn prodala ke konci 30. let panu Ondráčkovi. 

V době jeho činnosti pracoval s Francisovou turbínou o výkonu 5 - 7 HP, což nebylo mnoho. Bylo to důsledkem poměrně malého spádu - pouze 2,35 m.  Také proto byl jeho pohon doplněn i naftovým motorem pro využití v období nedostatku vody. Tohoto způsobu doplnění výkonu vodní síly bylo od třicátých let používáno ve mlýnech často.

V současné době je používán k ubytování, rekreaci a drobnému hospodaření na pozemcích.

 

Zdejší zajímavostí je klenutý most přes Bobravu. Jeho stáří se zatím nepodařilo zjistit. U mostku je také informační bod cyklostezky.

 

Ve směru toku Bobravy před Spáleným mlýnem je stará rybniční hráz, tok Bobravy jí prochází bez vzedmutí. Není mi však známo v kterém období zde fungoval rybník a zda byla jeho kapacita využívána i pro mlýn. V záznamech C.K. okresního hejtmanství v Brně z roku 1911 se praví, že (cituji) "stará rybniční hráze spojuje i nyní na tomto místě veškeré vody i vody inundované, které pak pod hrází nacházejí dostatek místa v značně hlubokém profilu."

Pokud bude některému návštěvníku těchto stránek známo něco bližšího či podrobnějšího, uvítám jeho informace na můj  kontakt.

 

Informace přichází od občana Střelic u Brna, pana Noska (14.7.2012): 

Ze střelické kroniky jsem vyčetl, že rybník v údolí Bobravy před Spáleným mlýnem, jehož základ bývalé hráze je na konci louky dodnes patrný se nazýval NOVÝ RYBNÍK. Byl založen v roce 1745, měl výměru téměř 5 hektarů a byl tedy největším ze tří rybníků v katastru Střelic. Chovalo se v něm na 60 kop kaprů, bohužel neměl dlouhého trvání a byl zrušen již začátkem osmdesátých let 18 stol.. Souviselo to pravděpodobně se záběrem klášterního kartuziánského majetku Josefem II, na indikačních skicách z roku 1825 jsou tam již zaměřeny desítky nových parcel luk v nájmech střelických sedláků.

 

Podrobnější informace budou publikovány jiným způsobem.

 

NAVIGACE:  Zpět na hlavní stránku

Vyhledávání