Mlýnská ulice v Radosticích, směřující do údolí Bobravy, je pro motorová vozidla uzavřena

31.03.2011 11:57

 

Po dlouhém úředním řízení byla z důvodu ochrany pěších a cyklistů uzavřena pro motorová vozidla (s výjimkou dopravní obsluhy) silnička ke mlýnu, využívaná jako vycházková trasa a součást cyklotrasy občany Radostic, matky s kočárky, pěšími turisty i cykloturisty. Pro všechny účastníky provozu na této komunikaci (pro dopravní obsluhu i cyklisty) pak platí výstražná značka "Pozor chodci".

Teoreticky a úředně je tedy bezpečnost pohybu cyklistů a pěších na této vstupní komunukaci do údolí Bobravy zvýšeno. Není však  radno na toto opatření příliš spoléhat vzhledem k nedisciplinovanosti některých motoristů, zejména motocyklistů dvou i čtyřkolových.  Takže opatrnosti nikdy nezbývá!

 

Změna: Po několika dnech byla značka přemístěna asi o 50 m do logičtějšího místa - až za odpadový dvůr a garáže.

Vyhledávání