Začaly práce na 2 etapě rekonstrukce cyklostezky mezi Lotrůvkou a Spáleným mlýnem

04.04.2014 19:28

Po řadě přípravných prací, mezi něž se řadí nejprve geodetické vyznačeni trasy cyklostezky tak, aby vedla v linii staré lesní cesty údolím, bylo provedeno také vyčistěni této trasy od náletových dřevin. Lesníci stromy pokáceli a komplexně hmotu, včetně klestí, uklidili. K úklidu zbývají ještě pařezy.

Začátkem dubna nastupují stavební stroje, které navážejí štěrk do zásoby pro stavbu a další stroje už upravují cestu pro pokládání štěrkových vrstev.

K 21.4.2014 už je položena a zaválcována základní štěrková vrstva skoro na celém úseku 2.etapy.

K 19.5.2014 je nová část cyklostezky plně funkční, upraveno okolí. Zbývá jen několik drobných prací - viz vedlejší fotogalerie.

K 9.6.2014 jsou práce ukončeny a cesta je hotová v délce asi 1,3 km od Lotrůvky. V obou etapách výstavby cyklostezky je zatím upraveno asi 2,3 km.

 

Vyhledávání

Fotogalerie 2. etapy rekonstrukce cyklostezky

/album/fotogalerie-2-etapy-rekonstrukce-cyklostezky/a2-et-geod-jpg/
/album/fotogalerie-2-etapy-rekonstrukce-cyklostezky/a2-et-likv-nalet-na-ceste-jpg/
/album/fotogalerie-2-etapy-rekonstrukce-cyklostezky/a2-et-likv-nalet-jpg/
/album/fotogalerie-2-etapy-rekonstrukce-cyklostezky/a2-et-nalet-jpg/
/album/fotogalerie-2-etapy-rekonstrukce-cyklostezky/a2-et-likv-parez-jpg1/
/album/fotogalerie-2-etapy-rekonstrukce-cyklostezky/a2-et-likv-parez-1-jpg/
/album/fotogalerie-2-etapy-rekonstrukce-cyklostezky/a2-et-navaz-sterku-jpg/
/album/fotogalerie-2-etapy-rekonstrukce-cyklostezky/a2-et-sterk-na-lotr-jpg/
/album/fotogalerie-2-etapy-rekonstrukce-cyklostezky/staveniste-u-jpg/
/album/fotogalerie-2-etapy-rekonstrukce-cyklostezky/a2-et-zaklad-nove-cesty-jpg/