Mojmírova studánka mezi Střelicemi a páteřní cestou údolím Bobravy

Mojmírova studánka mezi Střelicemi a páteřní cestou údolím Bobravy

Studánka je velmi stará a občas se o ni "dobří lidé" starali. Je jedním ze dvou pramenů, které napájejí potůček, pojmenovaný podle úvozu, jímž protéká "Lotrůvka". Tento potůček při dostatku vody je levostranným přítokem Bobravy. Bohužel však často vysychá, takže když se jeho voda v roce 2011 objevila až dole pod Lotrůvkou skoro u páteřní ( modře značené ) cesty údolím, byl to skoro zázrak. Od té doby se potůček velmi snaží, ale v nejlepším případě končí vsakem nad cestou mezi Radostickým a Spáleným mlýnem.

Když jsem v létě 2012 potkal u pramene dva mladé lidi s autem, přívěsným vozíkem s nářadím a kameny, bylo patrné, že studánka se právě dočkala renovace. Bohužel jsem se jich nezeptal kdo, ani odkud jsou. Jejich práce je zachycena na fotografiích níže a patří jim náš velký dík !

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Studánka v roce 2011. Soutok dvou pramenů, z nichž ten pravý ( po směru toku)  přitéká ze studánky, která není nijak udržovaná.

Stav roce 2012

Potůček Lotrůvka odtéká směrem k Bobravě, pod stejnojmenným úvozem však končí vsakem, aniž by Bobravy dosáhla.